Macaristan Vatandaşlık Şartları


 

 

 

 

 

 

Macaristan Vatandaşlığı,
Macaristan yasal olarak belli bir ikamet eden oturum izni sahipleri statülerine bağlı olarak bir başvuru formu doldurarak Macaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Macaristan vatandaşlığına uygunlukla ilgili diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Macaristan vatandaşlığı için başvurular ikamet edilen bölgedeki Sicil Memurluğuna şahsen yapılmalıdır. Türkiye’den başvuruda bulunacak olanların Macaristan vatandaşlığı başvuru formunu Türkiye’deki Macaristan Konsolosluğuna sunmaları gerekmektedir.

Macaristan Vatandaşlık Şartları ve Gereken Evraklar

Geçerli göçmenlik kartı
Temiz adli sicil
Yasal ve geçerli bir ikamet adresi
Anayasal prensiplerle ilgili sınav(Macaristan vatandaşlık sınavı); bu sınav Macarca yapılmaktadır.
Macaristan Vatandaşlığı Başvurusu
Macaristan’da 8 yıl sürekli oturum iznine sahip olarak ikamet ettiyseniz Macaristan vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda 8 yıllık bu süre daha da kısalmaktadır:
Macaristan’da doğmuş yabancı uyruklu bir kişi, 5 yıllık sürekli oturum izninin süresi dolduğunda vatandaşlık için başvuruda bulunabilir.
Macar vatandaşı ile evliyseniz ve/veya Macar vatandaşı bir çocuğun ebeveyni iseniz ülkede 3 yıl sürekli oturum izniyle ikamet ettikten sonra Macaristan vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.
Aile kökleriniz de Macar uyruğu varsa ve atalarınızın Macaristan vatandaşı olduğunu ispat etmeniz gerekir. Bu durumda Göçmen Kartını aldıktan sonra Macaristan daki ilgili makamlara Macaristan vatandaşlığı için müracaat edebilirsiniz.
Macaristan Başkanı vatandaşlık belgesini veya ülkeye iade belgesini imzalayarak onaylar. Bu belge Macaristan vatandaşlığının kazanımına dair yasal doküman özelliği taşır. Vatandaşlığa başvurusu sürecinin sonunda başvuru sahibi vatandaşlık yemini eder ve Macaristan vatandaşlığına yasal olarak kabul edilmiş olur.
Macaristan vatandaşlık başvuru formları sadece Macarca olarak hazırlanmıştır. Diğer dillerde doldurulan formlar kabul edilmemektedir.  
Doğumla birlikte organik olarak gelen vatandaşlıkta, ebeveynleri Macaristan vatandaşı olanlar Macar vatandaşı olarak kabul edilirler. 1957’den önce doğan çocuklar ancak babaları Macaristan vatandaşı ise vatandaş olabilirler ancak o tarihten itibaren Macar bir anneden doğanlar vatandaşlıklarını kendi çocuklarına geçirebilirler.

Avrupa’da sınırların ve vatandaşlık kavramının tarihsel değişimlerinden dolayı belirli bir şahsın vatandaşlığının değerlendirilip incelenmesi oldukça karışık bir konu olduğundan, bu iş Budapeşte’de bulunan Macaristan İçişleri Bakanlığının vatandaşlık Departmanı tarafından bizzat özel olarak ele alınır ve diğer ülkelerden yapılan başvurularda Macaristan Konsolosluğu veya Macaristan Başkonsolosluğu başvuru sahibinin evraklarını ve başvurusunu bu kuruma gönderir ve iletir.

Bir kişinin Macaristan vatandaşlığının şüphe götürmez şekilde onaylayan 3 belgeden (geçerli bir pasaport, geçerli Macaristan kimlik kartı veya maksimum bir yıllık Vatandaşlık Sertifikası) hiç birisine sahip olmayan Macaristan kökenli bütün başvuru sahipleri veya 1 Ocak 1972’den önce Macaristan’dan ayrılanlar ve o tarihten sonra Macaristan pasaportuna sahip olmayanlar ilgili formu doldurarak vatandaşlık durumlarının kontrolünü yapmalıdırlar.

Vatandaşlık Formuyla beraber sunulacak belgeler şunlardır:
Başvuru sahibinin orijinal doğum belgesi (eğer orijinali Macarca değilse tercümesi yapılmış olmalıdır)
Eski eşin evlilik durumunu gösteren belge (Evlilik cüzdanı veya boşanma kararı veya ölüm belgesi)
Evlilik belgesinin ancak tescilli fotokopisi kabul edilmektedir.
Başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdanı
Başvuru sahibi ve başvuru sahibinin ana babasının geçerli veya süresi dolmuş Macaristan pasaportları kimlik kartları ve askerlik durumunu gösteren belgeler
Macaristan Vatandaşlığı - Evlilik ve Doğum kayıtları
*Başvuru sahibinin ebeveynler Macaristan dışında evlilik yapmışlarsa, bu evlilik kaydı için Macaristan’da bir form doldurulmalıdır. Bu formla birlikte evli tarafların Macaristan vatandaşı olduklarını ispat eden belgeler de sunulmalıdır.  Bu belgeler; Macaristan pasaportu, Kimlik kartı ve Vatandaşlık Belgesidir. Eğer Macaristan uyruklu ebeveynlerin bu çeşit geçerli dokümanları yok ise, kendileri tarafından bir vatandaşlık formu doldurulması gerekmektedir.

*Macaristan vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin anne ve babası doğum sırasında evli değilse, özel bir bildirim olan “babalık kabul” belgesinin ayrıca doldurulması ve Konsolosluğun huzurunda bizzat imzalanması gerekmektedir. Bu şekilde çocuğun yasal vasisi oldukları kabul edilmiş olur. Macaristan vatandaşlık başvurusunda buluna şahıs 18 yaşından büyük ise o da bu formu doldurmakla mükelleftir. 

*Ebeveynler başvurudan önce evliliği sonlandırdı ise, boşanma durumuna da kayıtlara geçirilmelidir. Boşanma ile ilgili mahkeme kararı Macarca tercümesi ile sunulmalıdır.
*Eğer Macaristan vatandaşı ebeveynler vefat ettiyse, Vefat Belgesi de macarca tercümesi ile sunulmalıdır.
*Eğer bir kişinin soyadı evlilikten dolayı Macaristan’dan ayrıldıktan sonra değiştiyse, Macaristan’da bu evliliğin kaydı, kadın için soyisim değişikliğini geçerli kılar.

*Başvuru formları ve gerekiyorsa bazı belgeler başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Eğer başvuru sahibi başvurusunu Konsolosluğa şahsen yapmadıysa, imzası Konsolosluğun çalıştığı noter tarafından teyit edilmelidir.

Macaristan Vatandaşlığı ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Macaristan'da vatandaşlık almak için ne gereklidir?

Vatandaşlık Formuyla beraber sunulacak belgeler şunlardır:

Başvuru sahibinin orijinal doğum belgesi (eğer orijinali Macarca değilse tercümesi yapılmış olmalıdır)
Eski eşin evlilik durumunu gösteren belge (Evlilik cüzdanı veya boşanma kararı veya ölüm belgesi)
Evlilik belgesinin ancak tescilli fotokopisi kabul edilmektedir.
Başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdanı
Başvuru sahibi ve başvuru sahibinin ana babasının geçerli veya süresi dolmuş Macaristan pasaportları kimlik kartları ve askerlik durumunu gösteren belgeler

Macaristan Vatandaşlığı - Evlilik ve Doğum kayıtları
*Başvuru sahibinin ebeveynler Macaristan dışında evlilik yapmışlarsa, bu evlilik kaydı için Macaristan’da bir form doldurulmalıdır. Bu formla birlikte evli tarafların Macaristan vatandaşı olduklarını ispat eden belgeler de sunulmalıdır.  Bu belgeler; Macaristan pasaportu, Kimlik kartı ve Vatandaşlık Belgesidir. Eğer Macaristan uyruklu ebeveynlerin bu çeşit geçerli dokümanları yok ise, kendileri tarafından bir vatandaşlık formu doldurulması gerekmektedir.

*Macaristan vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin anne ve babası doğum sırasında evli değilse, özel bir bildirim olan “babalık kabul” belgesinin ayrıca doldurulması ve Konsolosluğun huzurunda bizzat imzalanması gerekmektedir. Bu şekilde çocuğun yasal vasisi oldukları kabul edilmiş olur. Macaristan vatandaşlık başvurusunda buluna şahıs 18 yaşından büyük ise o da bu formu doldurmakla mükelleftir. 

*Ebeveynler başvurudan önce evliliği sonlandırdı ise, boşanma durumuna da kayıtlara geçirilmelidir. Boşanma ile ilgili mahkeme kararı Macarca tercümesi ile sunulmalıdır.

*Eğer Macaristan vatandaşı ebeveynler vefat ettiyse, Vefat Belgesi de macarca tercümesi ile sunulmalıdır.

*Eğer bir kişinin soyadı evlilikten dolayı Macaristan’dan ayrıldıktan sonra değiştiyse, Macaristan’da bu evliliğin kaydı, kadın için soyisim değişikliğini geçerli kılar.

*Başvuru formları ve gerekiyorsa bazı belgeler başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Eğer başvuru sahibi başvurusunu Konsolosluğa şahsen yapmadıysa, imzası Konsolosluğun çalıştığı noter tarafından teyit edilmelidir.

Macaristan Vatandaşlığı ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Macaristan'da vatandaşlık almak için ne gereklidir?

Macaristan'da vatandaşlık almak için kalıcı oturma iznine sahip olup belirli bir süredir Macaristan'da yaşamak gerekmektedir. Bununla birlikte Macarca bilmeniz ve sabıka kaydınızın olmaması gibi diğer kriterleri de karşılamalısınız. Vatandaşlık ile ilgili gereken kriterler hakkında güncel bilgiler için Macaristan'ın konsolosluğu ya da Macaristan'daki göçmenlik ofisi ile iletişime geçiniz. 

Macaristan kalıcı otuma iznii hemen alabilir miyim?

Hayır, Macaristan kalıcı oturma iznini hemen verilmemektedir. Macaristan kalıcı oturma izni için belirli bir senedir geçici oturma izni ile Macaristan'da yaşamanız durumunda başvuru hakkınız olmaktadır.

Macaristan' vatanadaşlık başvurusu nereye yapılmalıdır?

Macaristan'da vatandaşlık başvurusu Macaristan'da iseniz ülkenin göçmenlik ofisine, Türkiye'de iseniz ikamet ettiğiniz ile göre Macaristan İstanbul Başkonsololuğu'na ya da Macaristan Ankara Büyükeçiliği'ne yapılmalıdır.

Macaristan vatandaşı ile evlenerek Macaristan vatandaşı olabilir miyim?


Macaristan vatandaşı ile evli olsanız da Macaristan vatandaşı olabilmeniz için önce geçici oturum izninizin sonra da kalıcı oturum izninizin olması gerekmektedir. Macaristan vatandaşı ile evli olmanız durmunda geçici oturma izni için başvuruda bulunabilirsiniz.

Macaristan çifte vatandaşlık hakkını vermekte midir?

Evet, Macaristan çifte vatandaşlık hakkını vermektedir. Dolayısıyla Macaristan vatandaşı olmanız durumunda hem Macar pasaportuna hem de doğduğunuz ülkenin pasaportuna sahip olabilirsiniz. 

Devlet tahvili alarak Macaristan vatandaşı olabilir miyim?

Macaristan devlet tahvili alan kişiler için Macaristan vatandaşı olma hakkı sunulmaktadır. Bunun için 7 yıllık yatırım sürecinin tamamlanması ve Macarca bilinmesi gibi şartlar aranmaktadır. Devlet tahvili yoluyla Macaristan vatandaşlığı hakkında güncel bilgiler için konsoloslukla iletişime geçiniz.

Anne veya babası Macar vatandaşı olan çocuk doğumla Macaristan vatandaşlığı alma hakkına sahip midir?

Evet, baba ya da annesi Macar vatandaşı olan çocukların doğumla Macaristan vatandaşlığı alma hakları bulunmaktadır. Ancak, çocuklar çifte vatandaş ise reşit olunca 23 yaşına kadar sahip olduğu vatadaşlıklarda birini seçmesei gerekmektedir. Yine de siz bu bilginin teyidi için konsololukla iletişime geçiniz.

Macaristanda Şirket Kurulumu sadece 400 euro & Macaristan'da Oturum fırsatı yakalayın

Yeni yasa uyarınca şirket kurulumu ortalama 400 avro dur. Şirket kurulumu size oturum garantisi vermez detaylar için lütfen iletişime geçiniz....
Tekrar ediyorum Macaristan'da şirket kurulumu ile Macaristan'da oturum alma şansınız var elbette bu şirketin faal olması gerekir ,faal olmayan şirketlerin açılması ileride size dert ve sıkıntı olarak geri dönüş yapar,sadece şirket kurulumu yaparak Macaristan'da oturum alma işi kesinlik ile büyük yalan bu konuda zarar görmüş çok mağdur insanlardan dönüşler oldu.Mağdur olmanızı asla istemem. Şirket kurulum için 2500 Avro isteniyor bu rakam 400 avro dur.


Hızlı ve Kolay Şirket Kurulumu

Birkaç gün içinde Avrupa Birliği'ne bağlı bir şirkete sahip olun.

Macaristan'da kurmak istediğiniz şirket, bir Macar tüzel kişiliği olarak var olacak ve diğer Macar şirketlerinin ve Avrupa Birliği firmalarının tüm haklarına sahip olacak.

Bu sayede Avrupa'da serbest gümrük avantajı ile iş yapma fırsatına sahip olacaksınız.

​Şirketinizin faaliyet alanına karar vermeniz ardından 7 ile 10 gün içerisinde şirketiniz Birlik 'e kayıtlı vergi numarası ile serbest gümrük kapsamında işinizi yapmaya başlayabiliyorsunuz.


NEDEN MACARİSTAN?


Avrupa Birliğindeki en düşük seviyede kurumlar vergisi oranı (%9)

Teknoloji yoğun yatırımları ve Ar-Ge projelerini desteklemek için yeni teşvik programı
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında kara yolu altyapısı ve kalitesi açısından bir numara
Büyük yatırımlara VIP statüsü verilerek, projelere hızlı başlanması sağlanır
Mükemmel konum: Macaristan, Batı ve Doğu Avrupa pazarlarına kolay erişim sağlayan, kıtanın tam kalbinde stratejik bir konuma sahiptir.
Yatırımcı dostu hukuki ortam ve iş kanunu
Yüksek nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü
Son derece gelişmiş lojistik ve telekom altyapısı

Budapeşte, Orta ve Doğu Avrupa da doğrudan yabancı yatırım (FDI) için en cazip şehirlerden biridir (fDi Magazine sıralaması 2016)
Macaristan'da yapacağınız yatırımınız da 4 yıla kadar yüzde 50 kira yardımı ve reklam alanında yılda 150 bin dolara kadar desteği T.C. Ticaret Bakanlığın'dan alarak işinizi Avrupa Birliği'ne uygun fırsatlarla taşıma fırsatı yakabilirsiniz.

ayrıca :

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında, "Yurt dışında ürünlerimin reklamını yapmak veya yurt dışında bir yerim olsun istiyorum" diyen Kobileri yani küçük ve orta ölçekte firmaları desteklemek amacıyla özel bir program bulunmaktadır.


Macaristan'a yatırım yaparak , Program kapsamında alabileceğiniz destekler şu şekildedir;
- Dünyanın herhangi bir yerinde kiralayacağınız ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin yüzde 50'si tutarındaki desteği 4 yıl boyunca alma hakkı,


- Türkiye'deki tescilli markanızın yurt dışın'da tescilinin alınması için 50 bin dolara kadar yüzde 50 destek alınması,- Kira desteği alınan ülkede yapacağın katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için 4 yıla kadar yıllık 150 bin dolar tutarın yüzde 60 oranında destek alınması,- Yurtdışı merkezli bir firmanın satın alınması durumunda finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için yapılan toplam harcamaların %60’ını, yılda 200 bin dolara kadar karşılanması,Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesini ziyaret edebilir ya da Macaristan ekibi ile görüşebilirsiniz.Şimdiden kolaylıklar diliyorum,


HİZMETLERİMİZ :Macar vatandaşlık, Macaristan'da eğitim, Macaristan'da Emlak, Macaristan'da oturum, Macaristan'da oturum izni, Macaristan'da şirket kurulumu, Macaristan'da ticaret, Macaristan'da yatırım,Macaristan'da avukatlık hizmetleri,

 

Macaristan'da Ev Satın alma Süreci & Macaristan'da OturumMacaristan hakkın'da merak edilen bilgiler.
Çok sorduğunuz sorulara açıklayıcı bilgiler  sunmaktan gurur duyarım,

Yeni bir not eklemek istiyorum lütfen çok dikkatli olunuz son zamanlarda şirket kurulumu ile oturum alındığı söylenmekte ve insanlar dolandırılarak maalesef mağdur olmaktalar ayrıca şirket kurulum bedeli 500 avro dur....2500 avro para alınıyor kimi sitelerde 1500 avro artık tutturabildiğine ve bir ise yaramıyor asla oturum izni alınamıyor ....değerli  arkadaşlar paranız bol ise bu tarz  at hırsızları bol Macaristan da....

Durum şöyle olabilir firma gerçekten de fatura keser işler hale gelir bir mülk satın alınır veya uzun dönem kiralanır banka hesabınızda 10.000 avro ve üzeri tasarufunuz var ise şartlar değişir..

Değerli okurlarım ve takipçilerim ***


Satın alınmak istenen ev (daire yada bahçeli bir ev olsun) yada arazi belirlendikten sonra  bir rezervasyon sözleşmesi imzalanması gerekiyor bu anlamda güvenilir avukatlar ile çalışıyoruz ben sizlere bu anlamda yüzde yüz garanti verebilirim .

Macaristanın her şehrinde hizmet verebiliyorum.Oturma izinlerinde kanun değişikliği oldu satın alınacak evin şehir sınırı içinde olması gerekiyor bu konuda mutlaka iletişimde olalım.Sonra üzücü şeylerin başınıza gelmesini istemem.12 ay yaşanabilir olması gerekli.Herhangi bir limit yoktur.Özellikle Budapeşte de hızlı devinim var sizlere önerdiğim evler genel anlamda kelepir olanlardır icraa yada bankadan bir çok ev satın alması yaptık bu anlamda % 30/45 arası tasarruf sağladık .Bu tarz evler kelepir olduğundan fazla beklemez. Emlak komisyonu kesinlik ile almıyorum kanun olarak zaten yerel emlakçıdan alış veriş dahi   olsa alıcı asla komisyon ödemez.Fiyat neyse onun üzerinden pazarlık yapma şansı vardır.Bu anlamda paranızı sokağa atmayın.

Geçmişte bu anlamda çok sıkıntılı durumlar yaşanmış neyseki bu işe ben el atınca sorunlarda bitme noktasına geldi...Ev için yapılan işlemler avukat eşliginde yapılir süreci 6 yada 12 hafta işlem sürebilir.Ön Sözleşme imzalayıp , genellikle %10 bir peşinat alınır.Kalanı bankadan gönderilerek yapılır yada elden ödenir...


Föld Hivatal adı verilen tapu dairesinden kontroller yapılır evin gercek sahibi,borcu varmı yada kaç sahibi var kaç kişiden imza alınması gerekir gibi kurallar Türkiyenin aynısıdır tek fark .Tapu dairesindeki işlemin ilk basamağında noter yerine avukat kullanmaktır.Avukat sonraki adımdır,taklitçilerim artmış lütfen kanmayın,


Evin değerine göre Avukat satış işleminden %1 komisyon alır ev 15.000 Euro ise 150 Euro alır mesala.Tapu dairesindeki evrağada bu halogramlı olur mutlaka ve bu iş için 25-30 Euro ödenir.


Avukata bile güvenmem kendi işimi takip edeyim derseniz evin alınacağı yerin tapu dairesine gidilir.Ev için yapılan işlemler avukat eşliginde yapılır dilenirse noterde islem olur lakin fiyat degismez aynidir avukat tercih sebebidir, süreci 6 yada 12 hafta işlem sürebilir.


Uzun sürmesinin nedeni Göçmen burosundaki yapılacak işlemler içindir.Evin satın alınma süreci ortalama 3 iş gününde sonuçlanır.


Aslında bütün işlemleri tam yetki sahibi avukatlar takip etmektedir.Yasal ücretleri aramalar ve ödemler ve avukat hizmetler dahil ortalama 990€'dur evin değeri ile masraflar orantılı olarak değişik lık gösterir benim hizmet bedelin bu rakama dahil değildir. Sabit bir ücret vardır.Avukat yada noter aracılığıyla işlemler yürütülür avukatların fonksiyonu Türkiyedeki noter gibidir.


Ayrıca gerek sizin gerek ise aile fertlerine çıkarılacak oturum belgesi ve kimlik kartı ayrıca bir işlem gerektirir sanırım sizleri en yakından ilgilendiren konulardan biri budur,sürekli oturmak isteniyorsa ticari anlamda yardımcı olunur okula gidecek öğrencilerin kayıtları yapılır.


Bunlardan ek ödeme alınır konuyu görüşelim.Yabancıların Gayrimenkul satın almak için gerekli olan tüm yasal işlemler Avukat düzenler ve son aşamaya getirir.Noter rolü nispeten yabancı alıcının pasaport bilgilerini doğrular.Pasaport Fotokopileri:


Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz alımında,yasal olarak izin gerekmektedir.Pasaport kopyaları ve satın alınan taşınmaza diar evraklar onay için makamlara gönderilir. Tüm gerekli evrakları ve yazişmalar, alıcı adına,şirketimiz tarafından takip edilecektir. Bu süreç,5 -12 hafta sürebilir.Satin alma vergisi:


 %4 alım satım vergisinin ödenmesi için gerekli para miktarı.Bu vergi 2 yada 12 ay içerisinde sizin Macaristandakı adresinize mülkün satiş degerinin 1 kere olmak şartıyla %4 ödersiniz.Daha fazla ayrıntı ve bilgi için, lütfen email yada telefon ile ulaşabilirsiniz.Tarık Tekeş ttekes@gmail.com
0036 70 364 5104

Macaristanda Oturum Elde Etmek

Macaristan Oturum İzni Başvurusu nasıl yapılır?


Macaristan’da uzun süreli oturum izni almayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kardeşlerim , Macaristan’da ikamet edecekleri yerdeki yerel Göçmenlik Ofisine, vize süreleri bitmeden başvuruda bulunmalıdır. Ancak kişinin oturum izni alması için öncelikle Macaristan’da kendi geçimini sağlayacak kadar finansal gücünün olduğunu mutlaka ispat etmek durumundadır Avrupa’da ve shengen e bağlı birçok ülkede geçerli olduğu gibi oturum izni almakla çalışma izni almak arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Macaristan da bulunan bir kişi oturum iznini süresi çalışma izni süresini aşmamalıdır.Bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Oturum izni başvurularının çalışma izni başvurularından farkı ve  dikkat edilmesi gereken husus, başvuruların oturum izni talebinde bulunan kişilerce bizzat yapılması yönündedir bu konuyu atlamayalım lütfen. Çalışma izni başvuruları Macaristan’daki işveren tarafından gerçekleştirilir ancak bununla birlikte Macaristan’a gitmeden önce işverenin başvurusu olumlu sonuçlandığı taktirde başvuru sahibi Türkiye’deki konsolosluğa belgelerini sunar.İşveren umarım bunca dert ve sorun ile uğraşabilecek iyi niyete sahiptir.Genelde hazır oturumu olan arkadaşları tercih ediyorlar.


Macaristan oturum izni ve dolayısıyla çalışma izni başvurusunda bulunulduğunda pasaportun süresi oturum izni için verilen süreden 6 ay daha uzun olmalıdır.Bu konuyada dikkat ediyoruz.


Macaristan oturum izni kartı yabancı vatandaşların hem Macaristan’da ikamet etmelerine, hem de Schengen bölgesinde rahatça seyahat etmelerine olanak sağlar ayrıca oturum izni ile birlikte verilen Adres Kayıt kartı Macaristan’da yasal olarak ikamet etmekte olduğunuzu göstermektedir. Eğer ailenizle birlikte Macaristan’da oturum izni almayı planlıyorsanız bütün aile bireyleri için başvuruda bulunulması gerekmektedir.
genelde baivuruları bu şekilde yapıyoruz.

Macaristan oturum izni ilk etapta genellikle sadece 1 yıl geçerliliğe sahiptir yada 1 yıl verilir daha sonraki müracatlarda yükselerek 2 sonrasında 3 yıla çıkmaktadır, Bu durum Macaristan’da çalışma izni alma koşullarına da bağlıdır. Oturum İzni ve Adres Kartını aldıktan sonra Vergi Kartı ve Sosyal Güvenlik Kartı başvurularında da bulunabilirsiniz. İstisnai durumlar haricinde oturum izni çalışma izni süresinin geçerliliği süresince geçerlidir.Oturum izni ile çalışma izinleri farklıdır lakin sürelerin tutarlı olması gerekmektedir.Macaristan Oturum İzni İçin gerekli belgeler ,

Macaristan oturum izni başvuru formunda talep edilen bilgiler şunlardır ,

Kimlik ve kişisel bilgiler

Pasaport
Meslekle ilgili bilgiler
Adli sicilin temiz olduğuna dair bilgiler ve ayrıca hukuki sorunların olup olmadığı (örneğin süremkete olan bir dava ve cezai yaptırımlar vb.) gösteren bilgiler
Macaristan’da kalış amacını gösterir belge
İkametgahı kanıtlayan belge veya belgeler (Kira kontratı, geçerli bir davetiye mektubu vb.)
Macaristan’da geçinme garantisini gösteren belge (İşyerinden alınan belgeler, iş sözleşmsi vb.)
Sağlık Raporu
1 fotoğraf (Pasaportaki fotoğraf ile aynı olmalıdır)

Geçerli bir Seyahat Belgesi,


Macaristan Oturum İznini Uzatmak

Macaristan oturum iznini uzatmak için iş durumunuzu, iş sözleşmenizi veya çalışan sözleşmesini ve kira kontratınız gibi konakladığınız ve ikamet ettiğiniz yerin durumunu belgelerle ispat ederek yine Macaristan Göçmenlik ofisine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bütün bu sürecin sonuçlanması 30 günü bulabilir.

Oturum izni başvurularının uzatmak için Macaristan Göçmen ve Vatandaşlık Ofisinin standart formu doldurulmalıdır. Bu form Macaristan’da oturum izninin geçeli olduğu veya oturum izni talep edilen yerdeki Bölge Müdürlüklerine veya Müşteri Hizmetleri ofislerine yapılır.

Macaristan oturum izni uzatma işlemi için iznin veya çalışma vizesinin bitimine en geç 30 gün kala başvurunun yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde gerçeklşemyen başvuruların ret ile sonuçlanma olasılığı da vardır.

Daha önceki Macaristan oturum izni süresi uzatma başvurularında söz konusu belgeler sunulmuş ise aynı belgelerin tekrardan sunulmasına gerek yoktur. Ancak güncel başvuru evrakları Macaristan Göçmenlik ofisinden öğrenilmelidir. Ayrıca ek belgeler yine bu ofis tarafından talep edilebilir. Buna ek olarak eğer bir güncelleme söz konusu ise (iş değişikliği, evlilikten dolayı soyadı değişikliği, ikamet bölgesindeki değişiklik vb) bu konuda Göçmenlik Ofisine bilgilendirme yapılmalı ve gerekiyorsa güncel evraklar başvuruda sunulmalıdır. Bu belgeler ilk oturum izni başvurusunda sunulmuşsa, diğer süre uzatımı başvurularında tekrar sunulmak zorunda değildir. Başvuru sırasında ne tür belgelerin talep edildiğine dair en güncel bilgi, başvuru yapılmadan önce mutlaka ilgili Macar birimlerinden öğrenilmelidir.

 

MACARİSTAN GENEL BİLGİLER & MACARİSTANDA OTURUM

Değerli arkadaşlarım,sevgili okurlar öncelik ile SAYFAMA HOŞGELDİNİZ!!!

Sizlere,
MACARİSTAN KONUSUNDA ÖN  BİLGİ VERMEK İSTERİM,

MACARİSTAN BİLGİLERİ,"Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar dolar. Türkiye'den Macaristan'a kamyon, çekici, otobüs ve yedek parçalar gönderilirken Macaristan'dan Türkiye'ye ise fabrikaları bu ülkede bulunan Mercedes, Audi ve Suzuki markalarının otomobilleri geliyor. Küçük sınıf arabalar Macaristan'da üretiliyor. Şu anda Mercedes'in A,CLA ve B sınıfı araçları ile Audi'nin A3 ve TT modelleri Macaristan'da üretilmekte. Bunların tüm modelleri motor hacimleri küçük olduğundan Türkiye'ye direkt olarak iş hacmini etkileniyor. Macaristan'da küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız var. Son yıllarda inşaat sektörü ön plana çıktı. Polat, Rönesans ve Sinerji gibi inşaat firmalarımız Macaristan'da start verdi. Hatta Rönesans Rosatom'un 2,4 megavat iki yeni ünitesinin inşaatına talip vaziyette. Bunun haricinde Ekol Lojistik, THY, Çelebi Macaristan'da hizmet veren önemli kuruluşlarımız. Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı işletmeciliğini Çelebi yapmaktadır."
Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir....
Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz....
Detaylar için   ttekes@gmail.com   +3670 2645104 

2004 Yılı itibari ile Avrupa Birliğine üye ülkedir ayrıca shengen'e bağlıdır,Üstüne basa basa söylüyorum bu sebep ile Türk vatandaşlarına mutlaka vize gerekir yeşil ve diplomatik pasaportlar hariç,son zamanlarda her zaman olduğu gibi basında vize konusunda (shengen ülkeleri) yalan yanlış bilgiler var şiddet ile konuyorum bunları tirajı 500 bin olan gazetlerde haber bunlar vize kalktı diyor arkadaşım yok böyle bir şey yalan dolan kandırmaca,kopyala yapıştır şeklinde haber olmaz bir devlet yetkilisi istedi diye Avrupa vizeyi kaldırmaz 60 senedir kalkmadı gene kalkmıyaktır bunlar hayal ürünüdür ve politik malzemeler ile halkımızı uyutmaktır,

Başkent Budapeşte hakkında bilgi verecektir,

budapestegezi.blogspot.hu

Önemli şehirleri : Budapeşte, Debrecen, Miscolc, Szeged, Pecs, Kaposvar, Györ, Eger, Szekesfehervar, Kecskemet 

Uçuş süresi : 2 saat. ( İyi yolculuklar.) 
Para birimi : Forint 
Yüzölçümü : 93.030 kilometrekare 
Saat farkı : Saatlerinizi 2 saat geriye almayı unutmayın! 
Resmi dil : Macarca ancak turistik yerlerde genel olarak ingilizce bilinir. 
Başkenti : Budapeşte 
Sıcaklık : Ilıman bir iklimi olan ülkede yazlar iç kesimlerde sıcak, sahil kesiminde ılıman ve bulutlu geçer. Kışlar ise iç kesimlerde soğuk, sahil kesiminde serin ve parçalı bulutludur. 
Nüfus : Yaklaşık 10.186.372   / 2018 itibari ile gurus azalmıştır...
Nedenleri konusunda Sohpet edebiliriz. 
Vize : Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır.Bu konuda herzaman destek saglayabilirim. 
Macaristan
Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
İklim
Avrupa’daki merkezî durumu sebebiyle denizden uzak olan Macaristan’da kara iklimi hüküm sürer. Yıllık yağış ortalaması 700 mm civârındadır. Yağış farkları batıdan doğuya gidildikçe azalır. Özellikle Büyük Ovanın bâzı kısımları, kuraklık sebebiyle sıkıntı çeker. Bu toprakların değerlendirilmesi sulamaya bağlıdır. Sıcaklık en soğuk ay olan ocakta -1°C ile 3°C arasında, en sıcak olan temmuzda ise 19°C ile 23°C arasında idi.Son yıllarda tıpkı İstanbulda olduğu gibi 30-35 derecedir.
http://tr.euronews.com/hava/avrupa/macaristan/budapeste/ 
 Güncel hava durumu için linki tıklayınız,
Nüfus ve Sosyal Hayat ve Diğer ayrıntılar,

10.600.000 nüfûsa sâhip Macaristan deniyor son 5 yılda 1 milyon iş gücü buradan göç etmiş ve daha iyi şartlarda yaşamak için tekrar geri geleceklerdir,çünkü buranın havası suyu doğası göç edilen ülkelerden kat be kat daha iyidir,oldukça güzel bir coğrafyaya sahiptir,Cihan devletinin padişahı Kanuni Sultan Süleymanın ikinci adresidir ve bu topraklarda rahmetli olmuştur,o zamanlar bu topraklar bizimdi ve buralara gelmek için vize gerekmiyordu atın üstüne çıkan geliyordu, 
Azalan nüfus dağılımı bakımından üç büyük târihi ve ekonomik bölgeye ayrılır. Tuna ötesi(Transtuna), Büyük Ova ve Kuzey yüksek arâzisi nüfusun yaklaşık % 48’i Büyük Ovada, % 38’i Tuna ötesinde, % 14’ü de kuzey yüksek arâzisinde yaşamaktadır.

Macar halkının % 45’i şehirlerde yaşar deniyor bana kalırsa bu kırılganlık gösteren bir olgudur, % 55’i köylerde yaşar,köyleri yaşanılası yerlerdir. Kilometrekare başına nüfus yoğunluğu 93 kişidir. En büyük şehri, sanâyi ve kültür merkezi Budapeşte olup, nüfusu 2.115.000’dir deniyor 1.8 milyon legal nufusu lakin çalışmak için gelenler ile 3 milyondur neredeyse Macaristanın 3 te 1 i burada yaşar.
Macaristan etnik yapısı îtibâriyle Orta Avrupa’nın en homojen devletidir. Nüfûsun % 97’si Macar’dır . Macarca, Fin-Uygur dil âilesine dâhil olup, ülkenin resmî dilidir. Macaristan’da az miktarda Almanlar, Slovaklar mevcuttur. Nüfûsun % 67’si Katolik, % 28’i Protestan, % 3’ü Ortodoks, % 2’si Yahûdîdir. Mecbûri eğitim 6 yaşında başlar ve en az 8 yıl devâm eder. Ülkede 16 civârında üniversite, 75’i aşkın yüksek teknik okul mevcuttur. Macar halkı ancak çok küçük bir oranda özel mülkiyet edinme hakkına sâhiptir. Üretim mallarının hemen hemen hepsi yabancı sermayedir. 

Macaristan Göçmen Kartı

Macaristan göçmen kartı, Macaristan’da 3 yıl boyunca sürekli ikamet eden ve bir yıl içinde 90 günü aşmadan Macaristan’dan çıkış yapmayan ve güncel ikamet adresi Macaristan’da bulunan kişilere verilir.
Macaristan vatandaşı ile en az 2 yıldır evli olan veya Macaristan oturum izni kartına (göçmen kartı) sahip olanlar.
Göçmen kartı başvurusunun sonuçlanma süreci 6 ayı bulabilir. Bu süre zarfında Macaristan göçmenlik bürosu yetkilileri iş durumuna dair evrakları (iş sözleşmesi vb.), maddi durumu gösteren belgeler, banka hesap dökümleri, başvuru sahibinin Macaristan’da konakladığı yer gibi bilgileri kontrol ederler. Bu 6 aylık süreç sırasında başvuru sahibi ilgili yerlere ulusal güvenlik kontrolünden geçirilmek üzere de çağrılabilir.

Avrupa Birliği Vatandaşlarının Macaristan’da Oturum İzni Prosedürü

Avrupa Birliği vatandaşları 1 Temmuz 2007’den bu yana Oturum İzni almak yerine, sınırsız süreli Kayıt Kartı verilmektedir. Bu kart sayesinde çalışma izni olmaksızın Macaristan’da ikamet edebilir ve çalışabilirler veya akademik olarak çalışma yürütebilirler. Bununla birlikte yine de konaklama ve işle ilgili belgelerin ve aile masraflarına dair belgelerin Macaristan’daki Göçmenlik Ofisine sunulması gerekiyor. Ancak unutulmamalı ki İkamet Kayıt Kartı sadece Adres kartı ve pasaportla birlikte geçerliliğe sahip.


Macaristan'da yaşamak yasal olarak nasıl gerçekleşmektedir? Macaristan Oturum İzni ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Macaristan'da yaşamak yasal olarak nasıl gerçekleşmektedir?

Macaristan'da yasal olarak yaşamak için Macaristan göç bürosunca verilen oturma izninin alınmasıyla gerçekleşmektedir.

 Macaristan Oturma İzni Nasıl Alınır?


 Macaristan oturum izni almak için Macaristan'a D vizesi ile girişinizden sonra vizenizin geçerlilik süresi içinde göçmenlik ofisine başvurmalısınız. Oturma izni için göç bürosunca sizden evrakları öğrenip bu evrakları getirmelisiniz. Oturma izni için gereken evrakları göçmenlik ofisine getirip ofisdeki yetkililer başvurnuzu olumlu sonuçlandırması halinde oturma iznini alabilirsiniz.


 Macaristan oturum izni kaç günde çıkar?


 Macaristan oturum izni çıkış süresi Macaristan'daki durumunuza ve Macaristan'daki göçmenlik ofisi yetkililerine bağlıdır. Oturum izni için sizden istenen evrakları eksiksiz getirip göçmenlik ofisindeki yetikiler başvurunuzu olumlu olarak sonuçlandırması halinde hemen ya da kısa sürede alabilme şansınız vardır. Ancak göçmenlik ofisi başvuru sorası ya da sonrasında sizden ek evrak istemesi istemesi halinde göçmenlik ofisince belirlenen süreye kadar evrakları hazırlayıp göçmenlik ofisine vermeniz gerekir. Oturma izni çıkış süresi ancak göçmenlik ofisinin başvurunuzu olumlu sonuçlandırması halinde bitmektedir.  


Macaristan'de ev sahibi olmak veya kiracı olmak durumunda oturum izni için gereken evraklar nedir ?

Macaristan'da ev sahibi olarak ya da kiralayarak oturma izni için başvurduğunda istenen evraklar kaldığınız evin durumuna göre değişmektedir. Sadece ev sahibi olmanız veya kiracı olmanız değil, kiraladığınız evin sahibinin bir kuruma ya da bir şahsa ait olması gibi farklı durumlar da gereken evrak listesini etkileyebilmektedir. Göçmenlik ofisine oturma izni için başvurduğunuzda oturma izni için durumunza göre gereken evrakları size bildirecektir.

Macaristan oturma izni için gerekli evrakları hazırlayamam oturum izni almamı olumsuz yönde etkiler mi?


Bu durum istenen evrağın türüne ve göç bürosundaki yetkililerin kararına bağlı olmaktadır. Kimi evrakları göç bürosuna getirmeniz şart olmakla birlikte kimi evraklar konsusunda esnek davranılabilmektedir. Yeniden aynı evrağı getirmeniz ya da farklı evrak getirmeniz istendiğinde size belirli süreye kadar bu evrakları hazırlayıp göç ofisine gelmeniz istenecektir. Oturum izni almanız göç ofisinin işlem sürecini olumlu olarak sonuçlandırması halinde verilebilmektedir.


Macaristan vatandaşlık başvurusu için oturum iznim en az kaç sene olmalıdır?


Macaristan vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için göç bürosu belirli bir süredir Macaristan'da sürekli yaşamanız gerekmesini ve kalıcı oturma iznine sahip olmanızı talep etmektedir. Kalıcı oturma izni de belirli bir senede geçici oturma izni ile yaşamanız durmunda alınabilmektedir. Bununla birlikte sabıka kaydınızın olmaması ve Macarca bilmeniz gibi başka şartlar da aranmaktadır.


Erasmus programı için Macaristan oturma izni gerekli midir?


Evet, Erasmus programı ile gidecek öğrenciler için de Macaristan oturma izni gereklidir.


Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. Macaristan Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?


macaristankonsoloslugu.com web sitesi, konsolosluk veya büyükelçiliğin resmi sitesi değildir, bulundurduğu bilgiler resmi değildir. Bu site vize uzmanlarının tecrübelerine dayanarak  insanların yararı için hazırlamıştır. Knight SP, Google optimizasyonu metodları ile farklı alan adlarını alan bir şirket olup, bu alanlarda bulundurduğu bilgiler ile danışmanlık, turizm gibi sektörlerde yer alan şirketler için reklam sağlayarak stratejik ortaklık yapmaktadır. Bu sitede yer alan bilgileri yalış olarak gördüğünüzde bunları bildirmek veya güncellemek için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. 


Macaristan oturma izni alınca iş imkanım var mı?


Macaristan'daki iş imkanınız oturum izninin türüne bağlı olup, ancak çalışma izni olmanız durumunda sürekli ve tam zamanlı işte çalışabilirsiniz. Bütün oturma izinlerinde çalışma izni verilmemektedir, Macaristan'a çalışma dışı amaçla oturum izni alıp daha sonraki yaşadığınız sürede bu tür işlerde çalışmak istiyorsanız göç bürosuna çalışma amaçlı oturum izni için yeninden başvuruda bulunmanız gerekebilmektedir. Ayrıca, Macaristan'da çalıştığınız iş yeri de sizin adınıza çalışma izni alması gerekebilmektedir. Bu durumla ilgili en net yanıtı göç bürosunu ziyaret ettiğinizde alacaksınız.


Macaristan oturum iznini uzatmam mümkün mü?Macaristan oturum iznini uzatma mümkündür. Ancak başvurmadan önce uzatmak istediğiniz oturma izni türü için istenen gerekli evraklar hakkında bilgi göç bürosundan bilgi alınız. Bir ya da iki ay önce oturum izni uzatımı için başvuru yapmanız önerilmektedir. 

 

 

 

 

Macaristanda ve Montenegro da Ev Sahibi Olun, burası ikinci adresiniz ve yurdunuz olsun.

Değerli arkadaşlar - Verdiğim hizmete Montenegro destinasyonu yeni eklendi sizlerden gelen arz ve talebe kayıtsız kalamadım.Macaristanda Resmi Devlet Temsilcliğini başarı ile yürüten birinden güvenilir bir şekilde oturumunuz olsun,Unutmayınki hayatta düşünen değil harekete geçip uygulayan başarılı olur.Tarık Tekeş... Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir...Montenegro da durum farklıdır.

12 Şubat 2018 Pazartesi

 

Macaristan Ekonomik Bilgiler

1989 tarihinde parlamenter demokrasi rejimine geçen Macaristan, bu tarihten sonra merkezi planlamaya dayalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş amacıyla kapsamlı bir ekonomik dönüşüm süreci başlatmıştır.

31 Mart 1994 tarihinde tam üye olmak üzere Avrupa Birliği’ne başvuran Macaristan’ın AB üyelik süreci de Macaristan ekonomisine göreceli bir dinamizm kazandırmıştır. Bu süreçte liberalleşme, özelleştirme ve istikrarın sağlanması öncelikleri oluşturmuştur. 90’lı yılların başında dış ticaretle ilgili idari engeller kaldırılmış, doğrudan yabancı dış yatırımlar için uygun ortam yaratılmış, dövizle işlemler aşamalı olarak liberalleştirilmiş, Macar para birimi Forint 1996’da konvertibl hale getirilmiş ve dövizle işlemlerin liberalleştirilmesi süreci 2001’de tamamlanmıştır.

2004 yılında AB’ye tam üye olan Macaristan, geçtiğimiz dönemde yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmuş, doğrudan sermaye yatırımları ve likidite girişleri ile bölge ülkelerine göre daha hızlı bir ekonomik başarım yakalamıştır. ekonomisi ve demokrasiye geçilmesi bağlamında ilerleme sağlanmış olsa da, sürecin henüz tamamlanmadığı görülmektedir. Bu bağlamda özellikle, eğitim, sağlık, ulaşım, belediye hizmetleri gibi alanlara önemli miktarda devlet kaynağının aktarılması ve özellikle, bu kaynakların etkinlikten uzak kullanımı, ekonomi üzerinde önemli yük oluşturmuştur.

Bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek bütçe açıkları nedeniyle, ekonomi yavaşlamış, büyüme hızı azalmış ve ekonomik göstergeler giderek olumsuz bir seyir izlemeye başlamıştır. Ekonomideki yavaşlama eğiliminin, Macar Hükümeti tarafından bütçe açığının azaltılmasına yönelik olarak alınan ekonomik önlemlerin yanı sıra, fiyatlar ve ücretler arasında iç talebin azalmasına yol açan etkileşimden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir.

https://2.bp.blogspot.com/-HoqG-lcwnQQ/WoITBXH2_uI/AAAAAAACn6k/ModFqErewlsJ04o-02fMNkiat0J2mDWWgCKgBGAs/s400/2018-01-20_06-22-31.jpg


2006 seçimleri sonrasında uygulanan ekonomik program, öncelikle, Macaristan’ın büyüme oranına olumsuz şekilde yansımış, 2007 yılında kaydedilen yıllık yaklaşık % 1 dolayındaki büyüme hızı, Macar ekonomisinin son 11 yıllık dönemde gerçekleştirdiği en düşük oranlı büyüme olarak gerçekleşmiştir.

Macar ekonomisi, 2007 yılının ardından 2008 yılını da kırılgan bir yapıda geçirmekte iken, 2008 yılının Eylül ayında baş gösteren küresel ekonomik krizin etkilerine maruz kalmıştır. Öyle ki, Macaristan söz konusu küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olmuştur. Krizin etkileri ile tek başına mücadele edemeyeceğine inanan hükümet, 29 Ekim 2008 tarihinde IMF ile bir stand-by anlaşması imzalamak durumunda kalmıştır. Sonuç olarak Macar Hükümeti 2008 yılının son aylarında IMF’den 12,5, AB’den 6,5 ve Dünya Bankasından 1 milyar Euro olmak üzere, toplam 20 milyar Euro tutarında kredi sağlanmıştır.

Stand-by Anlaşmasının onaylandığı Kasım 2008 tarihinden bu yana Macar ekonomisi, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini yönünde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, son yıllarda uygulanan mali programlar sayesinde, finansal sürdürülebilirlik ile ekonomik istikrarın temini yönünde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu kapsamda, bir taraftan, kamu harcamaları azaltılarak şeffaf bir hale getirilirken bir taraftan da finansal sektörde, bankacılık faaliyetleri takibe alınmış ve piyasaları güçlendirmeye yönelik bankacılık düzenlemelerinin çerçevesi oluşturulmuştur.
https://2.bp.blogspot.com/-FPlwotpplXo/WoIR1B-hk0I/AAAAAAACn6Y/n9pMm77IJgsKDWBZx-EOzK8lH_PbWrepACKgBGAs/s400/FB_IMG_1518304571929.jpg

Küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Macaristan ekonomisi, 2009 yılında %6,8 oranında küçülmüştür. Ekonomide 2010 ve 2011 yılları arasında % 1’in üzerinde büyüme gerçekleşmesine rağmen, 2012 yılında % 1 civarında küçülme olmuş ve henüz beklenen canlanma sağlanamamıştır. Macar ekonomisinin gösterdiği daralma, küresel krizle doğrudan ilintili olduğu kadar, 2006 yılı son çeyreğinden bu yana Macaristan’da uygulanmakta olan ve sıkı para ve maliye politikaları öngören ekonomik istikrar paketleri ile de ilişkilendirilmektedir. Macar ekonomisinde 2013 yılında yeniden canlanma sağlanmış ve büyüme % 1,5 civarında olmuştur. 2014 yılında Macar ekonomisi % 3,7 oranında büyümüştür. 2006 yılından beri gerçekleşen en hızlı yıllık büyümedir. 2014 yılında yatırımlar ve özel tüketimdeki artışlar ekonominin büyümesini sağlayan en önemli faktörlerdir. Ekonomi 2015 yılında ise % 3 oranında büyümüş, 2016 yılında ise %2 büyümüş,  2017-20 yılları arasında yıllık ortalama büyümenin % 2.4 olacağı tahmin edilmektedir.

https://4.bp.blogspot.com/-rVnK6elD_MY/WoISRfJYjGI/AAAAAAACn6c/ECW1qQgnOUQZ7UOWfepjdtUCDIqLhh2zQCKgBGAs/s400/IMG-f3a268877a2936d6f48a6cdee97abb1b-V.jpg

2016 yılında kaydedilen temel makroekonomik verilere bakıldığında; gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 125,6 milyar dolar olmuştur. GSYİH’nın kompozisyonu incelendiğinde, en büyük katkıyı daha çok ihraç pazarlarına üretim yapan imalat sektörü sağlamaktadır.

2016 yılında enflasyon oranı %0,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu duruma gerekçe olarak, dünyadaki petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda ürünlerinde ki küresel fiyatların baskılanması gösterilmektedir.

Macaristan’da 2016 yılı işsizlik ise oranı %4,8 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında tarımın GSYİH'daki payı %3,6, sanayinin %31,8 ve hizmetlerin
%64,6 olarak gerçekleşmiştir.

 

Gönderen Tarık TEKEŞ zaman: 23:20 Hiç yorum yok: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter'da PaylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş

Etiketler: macaristan ekonomi, macaristan ekonomik veriler, yeni bir yasam macaristan

Macaristanda Şirket Kurulumu

Tekrar ediyorum sirket kurulumu ile oturum alma işi kesinlikle büyük yalan bu konuda zarar gőrmüş aldatilmiş çok insanlardan dönüşler oldu.Mağdur olmanızı asla istemem. Şirket kurulum için 2500 Euro isteniyor bu rakam 500 Euro dur.

https://3.bp.blogspot.com/-H96JWFKaAX8/WnY-ApkOT5I/AAAAAAACnUo/-uOKbq0-6qIsNKkmDLzFGV1sT-G-DSDbgCKgBGAs/s640/image.jpg

Gönderen Tarık TEKEŞ zaman: 17:18 Hiç yorum yok: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Etiketler: Macaristan da şirket kurulumu

Emlak komisyonu ödemeden ve dolandırılmadan.Macaristanda ev sahibi olun.(SÜRESİZ OTURUM KONUSUNDA YENİLİKLER)

EMLAK  SATIN ALMAK OTURUMA GİDEN EN GÜVENLİ VE KESİN YOLDUR...

https://1.bp.blogspot.com/-UnsuEbnAgD8/WoG7_L8sTAI/AAAAAAACn5w/eX_v4AKrzD8CUoqvTzIOIRnUuOoPKYeFACKgBGAs/s640/IMG_20180212_170219.png

Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir....

Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz....


Bu zamana kadar basarısız bir girişim yaşamadık.


https://2.bp.blogspot.com/-kJStdBxxsFY/WnY9Q796FVI/AAAAAAACnUc/TPhs4dkWJMoIdcdlmSYfH3oEZOC-nl1wwCKgBGAs/s640/image.jpg

Detaylar için   ttekes@gmail.com   +3670 2645104 
Değerli okurlarım  açıkçası ilgi ve alakanız memnuniyet verici hepinize çok teşekkür ederim.Evet emlak alımında komisyon ödemeden kelepir ve fırsat emlakları alabilme fırsatını benim ile yakalayacaksınız...Bu zamana kadar birçok kişi bu fırsatı benim ile yakaladı hiç kimse zarar görmedi ve yüzde yüz memnuniyet ile işleri teslim edildi...

https://1.bp.blogspot.com/-gK3lY2Mwlps/WoG91BNCspI/AAAAAAACn6A/9maNJD8JS8w6ENEcKdmR1zu8uPm-EZ1KgCKgBGAs/s640/IMG_20180212_170345.png


Macaristan da ve diğer Ab ülkelerinde genel anlamda kanun olarak evi satan emlakçı yolu ile satar ise komisyonu satıcı öder diğer türlü alıcı kişiden kanunen komisyon alınmaz ben bu anlamda oldukça şeffaf çalışıyorum.
Sizlerin bu ilgi ve sevginize layık olmaya çalışıyorum.
Selamlar ve kucak dolusu sevgiler.

Tarık Tekeş
Deik -Dtik Macaristan Ülke Üyesi
Estergon şehri temsicisi

SON GÜNLERDE ORTAYA ÇIKAN DOLANDIRICILAR KONUSUNDA

Değerli Okurlarım son günlerde sürekli Macaristan'da emlak satacağız diye kandırılan ve dolandırılan insanlar ile iletişimdeyim.Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum,

Bu tarz sorunla karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi temsilcisi ile irtibatta olun. Gerek Türkiye'den gerek ise yurt dışından aracı kişi yada kurumlar ile iletişim kuran herkes dertli!!! Ya aynı evin 3.yada 4.sahibi olmuş yada 2-3 bin euro komisyon ödemiş durumu belirsiz insanlar var. Hepsine geçmiş olsun diyorum.

https://4.bp.blogspot.com/-5JNWbGadpM0/VOrpB5uC0FI/AAAAAAABgcE/z5mgOj_TGhE/s640/2015-02-21_11-12-53.jpg

SÜRESİZ  OTURUM  KONUSUNDA!!!

Macar devlet tahvili satışı ile süresiz oturum sahibi olun!!! Bütçe yeterli değil ise dert etmeyin farklı yollar ile yenilenebilir oturum elde edin.

https://3.bp.blogspot.com/-inhWof0AmQs/VO4d1BFxzsI/AAAAAAABg5s/0vvIiz8cYe0/s640/FB_IMG_1424859985212.jpg

Çok Sorulan sorulara cevaplar,

Sorular ve cevaplar ile oturma izni programı,

Macaristan Yerleşim Tahvil Programı nedir?

2012 yılının sonunda Macaristan hükümeti , ‘yerleşim kefaleti’ fikrini yeni bir kanunla yürürlüğe geçirdi.Macaristan Yerleşim İzni, AB vatandaşı olmayan kişiler tarafından, minimum 300,000 euro’luk bütçeyle yaklaşık 5.5 yıllık süre sonunda geri dönüşümlü özel bir kefaletle elde edilebiliyor.

https://4.bp.blogspot.com/-qo1XqKZzdzw/VO41BakbWdI/AAAAAAABhB0/z8KlQ305SzM/s640/FB_IMG_1424896459186.jpg

Yerleşim kefalet programı Macaristan hühümeti tarafından tanınıyor mu?

Evet. 2012’nin CCXX yasası (2007’de düzenlenen 2. yasa), üçüncü Dünya ülke vatandaşlarının giriş ve yerleşim koşullarını kapsamaktadır.

https://2.bp.blogspot.com/-ZBF-ZkB1gnk/WnbQTXiMUlI/AAAAAAACnV8/DdANUdKXPSYhoQlEXCZlQjJRXUfhpXwLwCKgBGAs/s640/image.jpg

Macaristan Yerleşim Kefalet Programından kimler yararlanabilir?

Kefaleti kişisel ya da şirket vasıtasıyla karşılayan her üçüncü dünya ülkesi vatandaşı yararlanabilir.

Ailem de bu programın içeriğine dahil midir?

Evet, eşiniz ve çocuklarınız (18 yaşından küçük olma şartıyla), yatırımınıza bağlı olarak programa dahil olabilir; yani eşiniz ve çocuklarınız aynı anda işlem görebilirsiniz. Bunun için aile yakınlıklarınızı belgeyen resmi evraklarınız gerekmektedir. Macaristan geçici yerleşim izinlerini elde edildikten 6 ay sonra, her birey kalıcı yerleşim izni için başvurabilir. Diğer akrabalarınız da kendi yatırımlarına bağlı olarak programa katılabilirler.

https://4.bp.blogspot.com/-Ufx74SeXykU/VP4bgSc5u_I/AAAAAAABjbM/ZbF_Rh2Etr4/s1600/IMG_20150309_154527.jpg

Program dahilinde Macaristan pasaportu ve vatandaşlığı da elde edebilirmiyim?

Hayır. Program sadece Macaristanda yerleşim ve kalıcı ikameti içerir. Ancak 8 yıllık kalıcı ikametten sonra Macaristan vatandaşlığına başvuru opsiyonu bulunmaktadır.

Yerleşim vekaletini, direk Macar Hükümetinden alabilirmiyim?

Hayır. Şu anki düzenlemelere göre yatırımcılar, Macaristan Yerleşim Tahvillerini, direk Macaristan hükümetinden satın alamamaktadır, sadece Yerleşim Tahvil Ajansları tarafından sağlanmaktadır.

https://3.bp.blogspot.com/-ARDYwuyk2bA/WnbOlj8rZeI/AAAAAAACnVc/zXTePX3tcgkJzf5U79kbrh8C7H0xtprGwCKgBGAs/s320/IMG-20180110-WA0115.jpeg

Yerleşim Tahvilleri ajansı, Macaristan parlemento ekonomi komitesi tarafından lisans verilmiş, Yerleşim Tahvilleri Programı yatırımcılarıyla ilgilenen özel bir finans şirketidir.

Programın yararları nelerdir?

https://2.bp.blogspot.com/-cZRLGNRNhjU/UZkDKI4BjXI/AAAAAAAAWgM/11na77SualQ/s1600/images%2B(1).jpg

Kısa vadede, AB üyesi bir ülke olan Macaristan’da yerleşim elde edebilirsiniz.Macaristan Yerleşim izni, sizin Macaristan’da yaşama ve çalışmanızı; ailenizin de Avrupanın Şengen ülkelerinde özgürce seyahat etmesini mümkün kılar. Ayrıca Birleşik Devletler ve Kanada için vize işlemlerini de kolaylaştırır.

Kalıcı yerleşim izni dahilinde, Macaristanda çalışabilir veya kendi şirketimi kurabilirmiyim?

Evet

Programın toplam masrafı nekadar?

https://4.bp.blogspot.com/-IB9tG68TZFQ/WnbQoWRQRKI/AAAAAAACnWE/XJdgOB5l7CgVkuttGssPMPPsZmJp_-TjACKgBGAs/s640/image.jpg

Program dahilinde yerleşim izni elde etmek için, en az 300,000 euroluk bir tahvil satın alınmalıdır. Ayrıca ek olarak 60,000 euro, Discus Holdings Ltd tarafından masraf ve işlem ücretleri olarak alınmaktadır.

Tahvillerden faiz alabilecekmiyim?

Hem hükümet tahvilleri hem de şirket bonolarımız faiz içermeyen işlemlerdir.

Yatırımımın geri dönüşü var mı?

300,000 euronun tamamı,beş yıl sonra geri ödenecektir.

300,000 euroluk yatırımımın geri dönüşünün garantisi var mı?

Evet. 300,000 euro 5,5 yıl vadeyle hükümet yerleşim tahvillerinde değerlenmektedir, vadesi dolduktan sonra 300,000 euro geri ödenecektir. Ayrıca, bazı Macar bankaları hükümet tahvillerini, servis sağlayıcılarının iflası veya miktarı geri ödememesi durumunda müşterinin hesabına yatırılmasının sigortalama ve garanti altına alma hizmeti verir.

Gerekli belgeler nelerdir? Pasaportun kopyası Kimlik belgesinin kopyası uluslararası tanınan bir bankadan, son altı ay içinde alınmış bir adet orjinal banka referans mektubu son 6 ay içinde alınmış bir adet mesleki referans mektubu(avukat, noter, muhasebeci veya eşdeger benzeri mesleklerden ) 1 adet ikamet adresini gösteren orjinal belge (isim ve adresi tam olarak belirten yakın zamana ait fatura, banka dekontu veya banka, avukat, muhasebeci ya da noterden alınmış onaylı belge)yerleşim programında kullanılan yatırımın kaynağının raporu adli sicil kaydı. Yerleşim başvurusunu nereye yapabilirim?

Macaristana yatırımcının ilk yerleşimi için geçici ikamet izni başvurusu, macaristan konsolosluğuna katılımcı tarafından bizzat arzedilmelidir. Başvurusu sırasında yetkili merci, katılımcının biyolojik bilgilerini (parmak izi, fotoraf) alır. Aile başvurularında bütün ailenin Macaristan konsolosluğuna başvurması gerekir.

Macaristan yerleşim izni başvurularının gereklilikleri nelerdir?

Aşağıdaki gereklilikleri karşıladıktan sonra, yerleşim tahvil programına başvurarak ikamet iznini elde edebilirsiniz.

AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olup, geçerli bir pasaporta sahip olmak özel hesap ya da sahip olunan şirket hesabından 300,000 euro yatırım yapılabilecek kapasiteye sahip olmak, temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak Macaristan yetkili merciinin uygulayacağı temel güvenlik kontrolunden geçebilecek olmak, bu kontrolde Macaristan göçmenlik dairesi şu koşulları arar,
a) sınırdışı olmaya maruz kalmamış olmak ve giriş yasağının bulunmaması;
b) SIS’de(şengen bilgi sistemi) girişin engellenmesine maruz kalmamak;
c) Macaristanın milli güvenliği ve toplum güvenliği için bir tehdit teşkil etmemek.

Yerleşim iznini kazanmak ne kadar uzun sürer?

İznin çıkarılması 8 iş günü sürerken, kimlik kartınım çıkarılması da ek olarak 10 gün alıyor.

Geçici ve kalıcı ikamet arasındaki farklar nelerdir?

Macaristan'da yerleşim iznini alan kişi, Macaristan'da ikamet etme hakkına sahip olur. Kalıcı yerleşim izni ömür boyu devam ederken, geçici yerleşim izni belirli bir süreyle (genellikle 3 veya 5 yıl) sınırlıdır. Macaristan geçici yerleşim izni, 6 ay sonra kalıcı yerleşim iznine dönüştürülebilmektedir.

Kalıcı yerleşim izni başvuru yurtdışında yapılabilir mi?

Evet. Kalıcı yerleşim izni için Macaristan'a gitmeniz gerekmez.

https://2.bp.blogspot.com/-nn0wz-uwfLc/WnZACmMbpDI/AAAAAAACnU4/_0DnQO6MRus5ArsqbkjfM12SN03m7FkOgCKgBGAs/s640/image.jpg

Macaristan'da kalıcı yerleşim iznini aldıktan sonra hangi haklara sahip olabilirim?

Macaristan'da kalıcı yerleşim iznini alan kimse, hükümet yönetimi adaylığı gibi bazı özel ayrıcalıklar dışında, Macaristan vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara ve özgürlüklere sahip olur. Macaristan'da kalıcı ikametine sahip olan kişi sınırsız süre Macaristan'da bulunup, yaşayabilir ve çalışabilir, kalıcı yerleşim iznine sahip olan kişi, Macaristan'ın devlet okullarında eğitim görebilme hakkına sahiptir.

Kalıcı yerleşim izni, Macaristan'a vizesiz girişe ve süre kısıtlaması olmadan konaklamaya imkan verir. Macaristan'da kalıcı yerleşim izniyle, şengen bölgesi içinde arzu ettiğiniz bölgeye seyahat edebilir ve orada kalabilirsiniz.

https://1.bp.blogspot.com/-kP5kXB8DehI/WnY_rHXyMPI/AAAAAAACnU0/UC98oeOjRTwHBCEUE64JUblUp74YS-1JgCKgBGAs/s640/image.jpg

Kalıcı yerleşim elde etmek için Macarca dil sınavını geçmem gerekir mi?

Hayır.

Macaristan kalıcı yerleşim izni alabilmem için macaristanda ikamet adresi gerekir mi?

Evet. Kalıcı yerleşim izni için başvuru yaparken ikamet adresine sahip olmak gerekmektedir. Bu durum, biz burada yaşamayı amaçlamayan müşterilerimiz için maliyet odaklı çözüm üzerinde çalışırken, Macaristan'da yaşamak isteyen bireyler için bir sorun teşkil etmemelidir.

Kalıcı yerleşim iznini kaybetmemek için Macaristan'da geçirilmesi gereken minimum bir süre zarfı varmıdır?

Hayır. Macaristan Yerleşim Tahvil Programında bulunan katılımcılar için, Macaristan'da bulunma ya da yaşama şartı yoktur.

https://4.bp.blogspot.com/-vS_hBjAXUHM/VQGZC8jpKMI/AAAAAAABj7g/UxkWlIQW2gk/s640/20150312_144303.jpg

Gönderen Tarık TEKEŞ zaman: 17:09 2 yorum: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Etiketler: avrupada emlak, avrupada oturum, emlakta fırsat ülkesi macaristan, komisyonsuz macaristanda emlak, macaristan da ev almak, Macaristanda emlak, macaristanda şirket, sirket kurulumu macaristan

4 Şubat 2018 Pazar

DEĞERLİ TAKİPÇİLER VE ARKADAŞLAR

Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir....

Lakin benim aracılığım ile bu zamana kadar ev alıp oturum alamayan olmadı...Önemli olan işi doğru bilip uygulamak, 

Kanun kaide ve işi hakkı ile yerine getirmektir. 

https://3.bp.blogspot.com/-B4-P4ZHe8HQ/WnYfwnozg5I/AAAAAAACnQc/bzsPIm7vg2wPWn--9JeN-dfCjo2FkPe2ACKgBGAs/s640/2018-01-20_06-22-15.jpg

Şu zamana kadar aksi bir durum ile karşılaşılmadı...

Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...

Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz....

Detaylar için   ttekes@gmail.com   +3670 2645104 


İslam tendensli bir aile yada görüşte iseniz... değil oturum alma vizeler bile sıkıntılı olan during olabilir bu konuda  bana ulaşabilirsiniz....

Uzun süreli vize konusunda mutlaka bana ulaşınız...


Macar Devlet tahvili alarak oturum izinleri işi askıya alınmıştır...


Tahvil kendi adına değilde aracı kurum adına alınanların geriye 300.000 euro alacağı şüphelidir...


Ben bu zamana kadar parasını geri alan birini duymadım bu işin takipçisiyim burda büyük bir oyun var....


Evimi / yerimi satıp yatırım yapacağım diyenlere bol şans diliyorum cebinize parayı koyun ondan sonra benim ile iletişime geçmeniz daha olumlu olur kanaatindeyim ...

https://3.bp.blogspot.com/-UWjOaUAzc_E/WnYgziyTR6I/AAAAAAACnQ0/NIRepRZO3F42yfP47uftNnjHpZQUEed4wCKgBGAs/s320/IMG-20180130-WA0025.jpeg

Eğer şimdiki hükümeti destekliyor iseniz bu tamamen sizin tasarufunuzda ben tarafsızım lakin Avrupa birliği benim kadar demokrat düşünmüyor bu konuda özellik ile Almanya / Hollanda ve Macaristan...
O bakımdan oturum ve vize konusunda kısıtlı olabiliyorsunuz...


Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...

Gönderen Tarık TEKEŞ zaman: 00:38 1 yorum: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Etiketler: macar vize, macaristan da emlak komiszonu olmadan konut edinme, macaristan oturum, Macaristan'da konut, macaristanda göçmenlik, macaristanda konut edinme, macaristanda oturma izni

3 Şubat 2018 Cumartesi

Son gelişmeler ışığında Macaristan hükümeti her ev alana yada yatırım yapana oturum vermek durumunda değildir.... Eğer kendi kafanıza göre ev alır iseniz oturum alamazsınız...Daha önce birsürü ev alıp oturum sahibi yaptığım arkadaşlara danışabilirisiniz.... Detaylar için ttekes@gmail.com +3670 2645104

https://2.bp.blogspot.com/-tChIMkgHSxA/VNtbAQIXuCI/AAAAAAABc2c/u8xEsYfoS10/s1600/2015-01-29_12-17-36.jpg

Değerli okurlarım ve takipçilerim umumi talep üzerine süresiz oturumlar için Macaristanda yada AB ülkelerinde serbest dolaşım için Macar Devleti tarafından yetkilendirilmiş firma ile anlaşma yapmış bulunmaktayım. ( TAHVIL KONUSU MART 2017 TARİHİ  İTİBARİ İLE ASKIYA ALINACAKTIR )

2018 de yeniden gündeme gelmiştir.

Ister ev alarak isterseniz devlet tahvili alarak Macaristanda yada herhangi bir Avrupa ülkesinde serbestçe dolaşıp iş yapabilirsiniz.


https://1.bp.blogspot.com/-gfpLSO7ANv4/WnYpxW-HmII/AAAAAAACnSI/BjJHHvvVPdEGXY6h3Po-qwUnls9bLH0MQCKgBGAs/s640/image.jpg

Detaylar için bana ulaşmaktan çekinmeyiniz, ( TAHVIL KONUSU MART 2017 TARİHİ  İTİBARİ İLE ASKIYA ALINACAKTIR )

https://3.bp.blogspot.com/-dh21bJdEt28/VQGcK3tum_I/AAAAAAABj7w/I7NPLoeKe3c/s400/IMG_20150302_150114.JPG


MACAR HÜKÜMETİ HER ÖNÜNE GELENE OTURUM YADA ÇALIŞMA İZNİ MAALESEF VERMEZ.


Detaylar için beni çekinmeden arayabilirisiniz..Daha önce bir çok kişi ev alarak oturum sahibi oldu lakin münferit hareket eden ve daha sonra bana ulaşan bir çok aile maalesef oturum alamadı...

Macar ve Avrupa birliği hukukuna uygun olarak çalışmaları yürütüyor ve mağdur olmanızı engelliyorum.
Oturum izniniz çıkınca ödeme yapıyorsunuz her işimiz şeffaf ve net ilerliyor boş vaat yok.

https://4.bp.blogspot.com/-YAMLS9dtHF0/WnYZlVRmSgI/AAAAAAACnQA/D285roJHfg8W9Juu-OqZkSaNfY20WsaGACKgBGAs/s640/IMG-20180129-WA0075.jpeg


TARIK TEKEŞ
+36 70 264 51 04 / whatsapp  mevcuttur....
ttekes@gmail.com

Hepinize sağlık sıhhat ve afiyet dolu bir gün diliyorum...

Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...

Gönderen Tarık TEKEŞ zaman: 18:19 Hiç yorum yok: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Etiketler: macar vize, macaristan ev alim sureci, macaristan ev almak, macaristan konut alimi, macaristan oturum basvurusu, macaristan seyehat, macaristan vize basvuru, Macaristan'da Emlak

Emlak Komisyonu ödemeden ev sahibi olma fırsatı ....


Macaristan sınırları içersinde bölge her neresi olur ise olsun ....
Detaylar için beni çekinmeden arayabilirisiniz..

https://3.bp.blogspot.com/-S-tDxccZDc4/WnYdtVDi11I/AAAAAAACnQQ/MYd2CtsLxdA7C6_KM7DfpqJ5_d9Z51DnQCKgBGAs/s640/IMG-20180129-WA0073.jpeg


Macaristanda oturum izni almanın belirli kriterleri vardır bu anlamda belirleyici özelliklere sahipseniz almanız mümkündür yeni pilot çalışmalarım ile 90 günden fazla kalmaya gerek duyulmadan 3 aileye 3 sene oturum izni aldım evrakları isteyen whatsapp tan yazarak bana ulaşabilir.

Tüm takipçilerime güzel bir yıl diliyorum...

TARIK TEKEŞ
+36 70 264 51 04 / whatsapp  mevcuttur....
ttekes@gmail.com
Budapeşte hakkında bilgi edinmek isterseniz   http://budapestegezi.blogspot.hu/  bloğumu ziyaret edebilirsiniz...